Implantologia Warszawa

Dentysta Warszawa, Implanty Warszawa


Advanced Online Solutions

Our service comes packed to the brim with tons of amazing features.

Wady zgryzu a ich wpływ na wady wymowy

Wady zgryzu a ich wpływ na wady wymowy

Wady zgryzowe i zębowe utrudniają lub uniemożliwiają prawidłową artykulację głosek dentalizowanych. Zgryz to ustawienie względem siebie zębów górnych i dolnych. Prawidłowy zgryz polega na zetknięciu się zębów dolnej szczęki z zębami nieruchomej szczęki górnej. Pierwsze zęby trzonowe  dolne stykają się z pierwszymi zębami trzonowymi górnymi w ten sposób, że dolny ząb trzonowy jest nieznacznie przesunięty do przodu w stosunku do zęba trzonowego górnego. Siekacze górne minimalnie przykrywają siekacze dolne.   Odchylenia w ustawieniu dolnej szczęki w stosunku do szczęki górnej nazywane są wadami zgryzu. Zaburzenia obejmują całe łuki zębowe, względnie ich przedni lub boczny odcinek, mogą występować jednostronnie lub dwustronnie. Wszelkie wady zgryzowe utrudniają prawidłową artykulację, zwłaszcza głosek dentalizowanych. Przy wymawianiu tych głosek dochodzi do zbliżenia do siebie zębów siecznych górnych i dolnych lub zęby sieczne górne zachodzą na zęby dolne. Dentalizacja występuje przy wymawianiu 12 spółgłosek polskich, których prawidłowe brzmienie zależy od tarcia prądu powietrza o krawędzie zębów. Są to głoski: s, z, c, dz, ś, ź, ć, dź, sz, ż, cz, dż. Nieprawidłowa wymowa głosek dentalizowanych nazywana...

More Information
Ceramika glinowa

Ceramika glinowa

Infiltrowana szkłem ceramika glinowa (In-Ceram). Infiltrowana szkłem, spiekana ceramika na bazie tlenku glinu ma wybitny poziom odporności na złamanie. Korony In-Ceram są stosowane, jako pojedyncze korony na zęby przednie i w odcinku zębów tylnych. Zgodnie z zaleceniami producenta, trzypunktowe mosty w odcinku przednim są również dopuszczalne w przypadku małych sił zgryzowych. Lekarze stomatolodzy, technicy dentystyczni i pacjenci powinni być świadomi ryzyka złamania mostów oraz tego, jak trudno jest usunąć zacementowany most. Przystosowaniu w leczeniu krótkich mostów wskazane jest jednak, aby w proksymalnych regionach kontaktowych podstawa na bazie glinu była ukształtowana wystarczająco solidnie.   Gęsta masa składa się z tlenku glinu I jest wlewana na absorbujący ogniotrwały model/kikut, który następnie przez wypalanie dochodzi do temperatury, w której cząsteczki spiekają się. Wstępnie spieczony ceramiczny rdzeń zostaje wtedy Infiltrowany szkłem I wypalany przez cztery godziny w temp. 1100°C w celu wyeliminowania wszystkich porowatości I wzmocnienia rdzenia. Proces spiekania powoduje sklejenie cząsteczek tylko na małych obszarach I dlatego prowadzi do małego skurczenia się. Z tego powodu brzeżna adaptacja I dopasowanie uzupełnienia są wyśmienite....

More Information
Wyciski w bezzębiu

Wyciski w bezzębiu

Wyciski w bezzębiu Wycisk taki jest dokładną odbitką pola protetycznego. Anatomiczne odtwarzają stan tkanek w spoczynku a czynnościowe to odbicie dynamicznej sytuacji, która powstaje w tkankach miękkich podczas żucia, itp. Wyciski anatomiczne. To odwzorowanie tkanek w spoczynku wcale takie nie jest. Następuje zawsze minimalne przesuniecie tkanek w jamie ustnej i powoduje to naturalne odbicie pola protetycznego. Z wycisku anatomicznego wykonuje się model roboczy(może być tez diagnostyczny i wstępny). Na tym modelu technik wykonuje łyżkę indywidualna. Do pobrania wycisku anatomicznego używamy standardowych łyżek wyciskowych metalowych lub akrylowych, płytkich o zaokrąglonych kształtach, dostosowanych do bezzębia. Ważny jest dobór odpowiedniej wielkości łyżki. Za mala nie obejmuje całego pola protetycznego. Za duża powoduje odsuniecie tkanek miękkich pobrzeża. Materiałem głównie stosowanym jest masa alginatowa (łyżka perforowana, oklejona plastrem), rzadko gips i masy termoplastyczne. przed pobraniem wycisku pacjent przepłukuje jamę ustną (usunięcie resztek pokarmowych i śluzu, który uniemozliwia dokładne pobranie wycisku) łyżkę z masą wprowadzamy bokiem do jamy ustnej i tam umiejscawiamy, aby uchwyt znajdował się w linii pośrodkowej ciała dociskamy lekko i utrzymujemy w danym...

More Information