Uncategorized

Wady zgryzu a ich wpływ na wady wymowy

Wady zgryzowe i zębowe utrudniają lub uniemożliwiają prawidłową artykulację głosek dentalizowanych.

Polecamy skontaktować się z kliniką Stankowscy-Białach, w której wykwalifikowani specjaliści z największą starannością dobierają i wykonują protezy stomatologiczne a także wszelkie rodzaje mostów protetycznych w ramach usług protetyka Poznań. Ponadto są specjalistami w zakresie usług implanty Poznań.

Zgryz to ustawienie względem siebie zębów górnych i dolnych. Prawidłowy zgryz polega na zetknięciu się zębów dolnej szczęki z zębami nieruchomej szczęki górnej. Pierwsze zęby trzonowe  dolne stykają się z pierwszymi zębami trzonowymi górnymi w ten sposób, że dolny ząb trzonowy jest nieznacznie przesunięty do przodu w stosunku do zęba trzonowego górnego. Siekacze górne minimalnie przykrywają siekacze dolne.

Odchylenia w ustawieniu dolnej szczęki w stosunku do szczęki górnej nazywane są wadami zgryzu. Zaburzenia obejmują całe łuki zębowe, względnie ich przedni lub boczny odcinek, mogą występować jednostronnie lub dwustronnie.

Wszelkie wady zgryzowe utrudniają prawidłową artykulację, zwłaszcza głosek dentalizowanych. Przy wymawianiu tych głosek dochodzi do zbliżenia do siebie zębów siecznych górnych i dolnych lub zęby sieczne górne zachodzą na zęby dolne. Dentalizacja występuje przy wymawianiu 12 spółgłosek polskich, których prawidłowe brzmienie zależy od tarcia prądu powietrza o krawędzie zębów. Są to głoski: s, z, c, dz, ś, ź, ć, dź, sz, ż, cz, dż. Nieprawidłowa wymowa głosek dentalizowanych nazywana jest seplenieniem.

Wśród wad zgryzu, które najczęściej są przyczyną wad wymowy należy wymienić:

  • Tyłozgryz charakteryzuje się cofnięciem w głąb jamy ustnej dolnej szczęki w stosunku do szczęki górnej. Miejsce artykulacji spółgłosek dentalizowanych bywa przesunięte do tyłu, między zębami występuje szpara przednio-tylna o różnych rozmiarach, co powoduje zmiany ich brzmienia. Spółgłoski s, z, c mają brzmienie zbliżone do ś, ź, ć. W przypadku tyłozgryzu można stosować ćwiczenia polegające na wysuwaniu żuchwy do przodu i nagryzanie  dolnymi zębami wargi górnej.
  • Przodozgryz polega na wysunięciu do przodu żuchwy, mającej duże rozmiary, przede wszystkim w kierunku poziomym. Spółgłoski dentalizowane przy przodozgryzie mogą być artykułowane międzyzębowo lub przyzębowo. Można stosować ćwiczenia polegające na nagryzaniu zębami górnymi wargi dolnej.
  • Zgryz głęboki to patologiczne ustawienie siekaczy górnych i dolnych względem siebie, polegające na tym, że siekacze górne przykrywają więcej 1/3 części siekaczy dolnych, ponieważ zęby trzonowe są za niskie. Zęby mogą nadgryzać dziąsła. Brzmienie głosek dentalizowanych może być zniekształcone na skutek braku tarcia powietrza o brzegi siekaczy, które zbyt głęboko zachodzą na siebie.

Polecamy skontaktować się z kliniką Stankowscy-Białach, w której wykwalifikowani specjaliści z największą starannością dobierają i wykonują protezy stomatologiczne a także wszelkie rodzaje mostów protetycznych w ramach usług protetyka Poznań. Ponadto są specjalistami w zakresie usług implanty Poznań.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *