Uncategorized

Klasa Anglea cd.

II klasa Angle’a.

W bezzębiu szczeki i żuchwy z II klasą Angle’a w znaczeniuretrognacji może dochodzić — ze względu na częściowoskrajny poziomy i pionowy nagryz zębów przednich – do silnej resorpcji przedniego odcinka żuchwy. Z tego względu mogą wystąpić trudności przy ustawianiu zębów przednich w szczęce i żuchwie. Przez zastosowanie implantatów można poprawić stabilizację protezy w porównaniu z tradycyjną protezą całkowitą, generalnie jednak tego rodzaju dysgnatyczna relacja żuchwy i szczęki utrudnia rehabilitację pacjentów ze względu na estetykę, fonetykę, a także funkcję.

Polecamy skontaktować się z kliniką Stankowscy-Białach, w której wykwalifikowani specjaliści z największą starannością dobierają i wykonują protezy stomatologiczne a także wszelkie rodzaje mostów protetycznych w ramach usług protetyka Poznań. Ponadto są specjalistami w zakresie usług implanty Poznań.

III klasa Angle’a.

U pacjentów z bezzębiem w sytuacjach z III klasą Angle’a , tj. z progenicznym ustawieniem zębów, w przedniej części bezzębnej szczęki tworzą się z reguły obrzęknięte miejsca nadmiernego nacisku. Może to doprowadzić do resorpcji wyrostka zębodołowego, grzebieni kogucich etc., w końcu do niestabilnego położenia p ro tezy całkowite] w szczęce. Jeżeli w żuchwie w p ro wadzi się podpartą na implantacie ruchomą protezę
całkowitą lub też utrzymywany przez implantat most ekstensyjny, może dojść do nasilenia objawów w szczęce. W skrajnych przypadkach III klasy Angle’a należy więc także u tych pacjentów, u których możliwe jest wykonanie implantatów w żuchwie, przeanalizować najpierw możliwość przemieszczenia dotylnego żuchwy, wykonując operację progenii albo też chirurgicznego przesunięcia doprzedniego szczeki.

Klasa Anglea

Jeżeli zostanie zachowana sytuacja III klasy Anglea , implantaty powinny być — jeżeli to możliwe — ustawione z pewnym przechyleniem dojęzykowym. Bardziej dojęzykowe usytuowanie implantatów albo też wyraźne dojęzykowe ustawienie ich osi może jednak prowadzić do ograniczenia przestrzeni językowej. Jest to prawie zawsze odczuwalne przez pacjenta jak o nieprzyjemne wrażenie i często nie jest tolerowane na dłuższy czas. Przy bardziej dojęzykowym położeniu implantatów występują niekiedy problemy z błoną śluzową, gdyż miejsce przechodzenia implantatu przez błonę śluzową jest często w przednim odcinku dna jamy ustnej i mogą one znajdować się w zakresie błony śluzowej ruchomej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *