Uncategorized

Zastosowania implantów o standardowej i szerokiej platformie

Zastosowania implantów których ramię podąża okrężnie ponad poziom kości na wysokość około 1,5 mm. Jest to implant łódeczkowaty i został zaprojektowany przede wszystkim po to, aby uniknąć utraty kości w okolicy pomiędzy implantami (okolica występowania brodawki). Badania długoterminowe będą musiały dowieść braku resorpcji kości pomiędzy dwoma łódeczkowatymi implantami wprowadzonymi w odległości między sobą o wartości 3 mm lub mniejszej. Wadą tego systemu jest możliwe odsłonięcie kołnierza implantu, jeśli resorpcja kości mimo wszystko będzie miała miejsce.

Polecamy skontaktować się z kliniką Stankowscy-Białach, w której wykwalifikowani specjaliści z największą starannością dobierają i wykonują protezy stomatologiczne a także wszelkie rodzaje mostów protetycznych w ramach usług protetyka Poznań. Ponadto są specjalistami w zakresie usług implanty Poznań.

Kolejnym rozwiązaniem jest zespolenie części odbudowy protetycznej, które wydaje się być obiecujące. Jest ono oparte na obserwacji mówiącej, że jeżeli kontakt łącznik-ramię implantu jest oddalony od kości w kierunku poziomym, nie dochodzi do resorpcji kości. Może to być wynikiem oddalenia od kości zakażonej mikroszczeliny. Jak dotąd, hipotezę tę popierają tylko doświadczenia kliniczne, a nie badania naukowe. Wadą tej koncepcji jest fakt, że przy zastosowaniu standardowych łączników trzeba użyć implantów o szerokiej platformie, co nie jest możliwe w wielu sytuacjach klinicznych.

W przypadku zastosowania implantów o standardowej platformie, należałoby użyć wąskich łączników. W przypadku zastąpienia przyśrodkowego siekacza, może to zaburzyć profil emergencji. Zespolenie części odbudowy protetycznej pozwala na utrzymanie wysokości kości wokół implantów oraz wykorzystanie protetyczne przestrzeni w dół do poziomu kości, co nie jest możliwe w przypadku implantów łódeczkowatych.

 Aby osiągnąć długoterminowy optymalny rezultat estetyczny mając na uwadze okrężną resorpcję kości wokół głowy implantu, grubość kości po stronie policzkowej implantu powinna wynosić co najmniej 2 mm. Ponieważ taka ilość kości nie jest często dostępna, większość przypadków klinicznych wymaga procedur augmentacji kości. Dla uzyskania brodawki międzyzębowej konieczna jest odległość pomiędzy implantami o wartości powyżej 3 mm. Alternatywą może być dodanie kości po stronie policzkowej brodawki. Koncepcja połączenia części odbudowy protetycznej wydaje się być obiecującą strategią, która zredukuje lub wyeliminuje utratę kości wokół implantu, szczególnie w przypadkach braku idealnych stosunków anatomicznych. W tym celu konieczne są dalsze badania naukowe.

Polecamy skontaktować się z kliniką Stankowscy-Białach, w której wykwalifikowani specjaliści z największą starannością dobierają i wykonują protezy stomatologiczne a także wszelkie rodzaje mostów protetycznych w ramach usług protetyka Poznań. Ponadto są specjalistami w zakresie usług implanty Poznań.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *