Uncategorized

Protezy hybrydowe – wykonywane w ciągu jednego dnia

Branemark opisali technikę, w której protezy hybrydowe w żuchwie mogą być wykonane w ciągu jednego dnia. Technika ta poleca użycie trzech implantów o średnicy 5 mm, wprowadzonych w przedni odcinek żuchwy przy pomocy specjalnej aparatury. Na podstawie 50 pacjentów kontrolowanych od 3 miesięcy do 3 lat, autorzy ci wykazali, że do podtrzymania protez hybrydowych wystarczają 3 implanty. W powyższych badaniach klinicznych preferowaną średnicą implantu była wartość 3,75 mm, ponieważ implanty o takiej średnicy oferują większą wszechstronność i są mniej inwazyjne. Ponadto,
wprowadzenie większej ilości implantów dalej pozwala na wykonanie protezy hybrydowej w razie wczesnej lub późnej utraty jednego z implantów. Zostało to potwierdzone przypadkiem pacjenta, który po utracie 1 z 6 implantów otrzymał planowaną protezę, która wykazała 100% powodzenie.

Podsumowując, badania wstępne wykazały:

  1. 5 do 6 implantów natychmiastowo obciążonych jest w stanie utrzymać zakres ruchomości pomiędzy powierzchnią implantu a kością poniżej wartości krytycznej dla protez hybrydowych;
  2. 5 do 6 implantów natychmiastowo obciążonych może rokować w taki sam sposób jak implanty wprowadzone według protokołu standardowego (późnego). W oparciu o te doświadczenia, procedura wprowadzania protez hybrydowych po 2 dniach od zabiegu chirurgicznego została wdrożona do klinik autorów jako rutynowy protokół leczenia całkowitego bezzębia w żuchwie.

Rehabilitacja bezzębia w żuchwie poprzez natychmiastowo obciążane protezy hybrydowe oparte na 5 lub 6 implantach może być dobrze funkcjonującą alternatywą dla klasycznego protokołu obciążania późnego.

Stosując protokół natychmiastowego obciążenia można uzyskać wysoki odsetek powodzenia implantów oraz ograniczony zanik kości brzeżnej. Niemniej jednak dalsze badania kliniczne, jak i dłuższe obserwacje wymagane są dla lepszego wyglądu na ograniczenia protokołu obciążeń natychmiastowych.

Polecamy skontaktować się z kliniką Stankowscy-Białach, w której wykwalifikowani specjaliści z największą starannością dobierają i wykonują protezy stomatologiczne a także wszelkie rodzaje mostów protetycznych w ramach usług protetyka Poznań. Ponadto są specjalistami w zakresie usług implanty Poznań.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *