Uncategorized

Implantacja natychmiastowa i wczesna w odcinku estetycznym

Implantacja natychmiastowa i wczesna w odcinku estetycznym ma wiele zalet w porównaniu z tradycyjnym postępowaniem odroczonym, jeśli zostaną zachowane pewne reguły, uzależnione od konkretnego stanu klinicznego.

Autorzy przedstawiają, na podstawie własnych przypadków klinicznych, wybrane procedury postępowania ze szczególnym zwróceniem uwagi na zakres koniecznej preparacji tkanek, sposoby zaopatrzenia deficytu tkanek miękkich, techniki wspomagające ich regenerację, czas obciążenia i metody, które przyczyniają się do optymalnego kształtowania ostatecznego rezultatu estetycznego.

Implantologia, stanowiąca najmłodszą spośród dziedzin stomatologii, podlega od lat dynamicznym zmianom. Poglądy naukowe licznych autorytetów stają się nierzadko przyczyną polary pozycji niektórych opinii i trendów. Do takich zagadnień należy optymalny czas implantacji. Dawniej uznawano, iż warunkiem osiągnięcia przewidywalnego wyniku leczenia implantologicznego jest zachowanie 3-6-miesięcznego odstępu między ekstrakcją a implantacją. Czas ten był konieczny do uzyskania wygojenia (przebudowy) wyrostka zębodołowego.

Odmienny sposób postępowania polega na wprowadzeniu implantu w zębodół niewygojony. Podstawową zaletą takiej procedury jest skrócenie czasu całkowitego leczenia nawet o 50 % w porównaniu z metodą tradycyjną. Z punktu widzenia pacjenta stanowi to istotną zaletę, bo 2 zabiegi ekstrakcji zęba i implantacji, są wykonane podczas jednej operacji. Dawniej twierdzono, że postępowanie natychmiastowe chroni wyrostek zębodołowy przed zanikiem kości. Aktualne doniesienia naukowe zaprzeczającej tezie mówiąc, że naturalną konsekwencją utraty zęba jest ograniczona resorpcja dotycząca głownie ściany policzkowej lub językowej. Prawda najwyraźniej znajduje się pośrodku. Stopień zaniku kości zależy między innymi od czasu, w którym wyrostek zębodołowy pozostaje nieobciążony. Tak więc implantacja natychmiastowa i wczesna w odcinku estetycznym wczesna może ograniczyć nasilenie zaniku kości.

Wiele obserwacji, dotyczących wyraźnie lepszego wyniku estetycznego takiego leczenia, po twierdza nasze doświadczenia w tym względzie. Trzeba też zauważyć, że wbrew dawnym obawom natychmiastowe czy też wczesne postępowanie stanowi, w porównaniu z wariantem odroczonym, metodę absolutnie przewidywalną o identycznym odsetku powodzeń osteointegracji. Hammerle zalicza implantację natychmiastową do grupy tych zabiegów, w których rezultat końcowy jest w znacznej mierze uzależniony od doświadczenia operatora i wybranej techniki. niniejszej pracy przedstawiono wybrane przypadki kliniczne obrazujące różnorodne warianty postępowania zarówno chirurgicznego, jak i protetycznego. W każdym przypadku, poza typowym badaniem przedmiotowym jamy ustnej, przeprowadzano rutynową ocenę ortopantomogramu.

Polecamy skontaktować się z kliniką Stankowscy-Białach, w której wykwalifikowani specjaliści z największą starannością dobierają i wykonują protezy stomatologiczne a także wszelkie rodzaje mostów protetycznych w ramach usług protetyka Poznań. Ponadto są specjalistami w zakresie usług implanty Poznań.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *