Uncategorized

Rodzaje łączników dolnej protezy

Rodzaje łączników dolnej protezy

Łuk podjęzykowy – najbardziej racjonalna i rozpowszechniona konstruk­cja dolnego łącznika, zapewniająca wystarczającą sztywność i ułatwiająca kontrolę i usuwanie płytki nazębnej i płytki protez.

Rodzaje łączników dolnej protezy

Stosunek łuku podjęzykowego do błony śluzowej wyrostka zębodołowego jest uzależniony od konfiguracji wyrostka zębodołowego. W przypadku, gdy układ ściany językowej wyrostka jest równoległy do łuku lub rozbieżny, może on przylegać do błony śluzowej, natomiast gdy jest zbieżny w kierunku do dna jamy ustnej, łuk musi być od błony śluzowej odsunięty, gdyż w miarę osiadania protezy może stać się czynnikiem traumatyzującym.

Wysokość łuku podjęzykowego nie powinna być mniejsza niż 4 mm, szerokość (grubość) zaś powinna zapewniać wystarczającą sztywność całej konstrukcji. Górny brzeg łuku powinien być odsunięty co najmniej na 3-4mm od dziąsła brzeżnego, na 7-8mm od dna jamy ustnej.

Łuk podjęzykowo-zębowy (podwójny luk językowy)

Rodzaje łączników dolnej protezy

Składa się z połączo­nych małymi łącznikami, lub dużym łącznikiem, łuku podjęzykowego i łuku zębowego .Stosuje się go w przypadkach niskich koron zębów i płytkiego dna jamy ustnej. Zapewnia dobrą sztywność konstrukcji protezy oraz wygląd estetyczny. Stwarza jednak korzystne warunki dla gromadzenia się płytki i dlatego w niektórych krajach (Szwecja) jest praktycznie nie stosowany. Stwarza ponadto przeszkodę dla języka i część pacjentów trudno adaptuje się do takiej konstrukcji protezy szkieletowej.

Łuk zębowy ,zwany dotychczas niesłusznie klamrą ciągłą lub w krajach anglojęzycznych łukiem Kennedy’ego, składa się z jednolitego paska metalo­wego usytuowanego na górnokątowej, językowej powierzchni zębów dolnych lub górnych. Zwiększa stabilizację protezy dolnej, jest łatwo dostępny dla zabiegów higienicznych i przy utrzymaniu właściwej higieny jamy ustnej nie staje się przyczyną próchnicy zębów. Daje zadowalającą sztywność całej konstrukcji, jednak mniejszą niż w przypadku łuku zębowo-podjęzykowego. Ze względu na swoje walory chętnie stosowany w krajach skandynawskich jako metoda z wyboru w projektowaniu dolnej protezy szkieletowej

Polecamy skontaktować się z kliniką Stankowscy-Białach, w której wykwalifikowani specjaliści z największą starannością dobierają i wykonują protezy stomatologiczne a także wszelkie rodzaje mostów protetycznych w ramach usług protetyka Poznań. Ponadto są specjalistami w zakresie usług implanty Poznań.

Łącznik płytowy jest wskazany w przypadkach trudnych warunków anatomicznych (krótkie zęby, płytkie dno jamy ustnej, wysoki przyczep wędzidełka języka) oraz kiedy przewiduje się nieodległe usuwanie zębów siecznych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *