Uncategorized

Implanty BEGO Semados Mini a Technologia CAD/CAM

Firma BEGO Implants Systems wprowadziła na światowy rynek implanty BEGO Semados Mini. Jest to system wąskich implantów o średnicach: 2,7; 2,9; 3,1 mm i długościach: 11,5; 13; 15 mm.

Wszczepy te przeznaczone są głownie do trwałego zaopatrzenia protetycznego bezzębnych atroficznych wyrostków zębodołowych. Zastosowanie ich skraca czas leczenia w wyniku eliminacji czasochłonnej augmentacji. Wszystkie implanty firmy BEGO, w tym także implanty BEGO Semados Mini w całości wytwarzane są w Niemczech i Szwajcarii. Wykonane są z tytanu IV stopnia czystości (ISO 5832), posiadają niedawno zmodyfikowaną ultra czystą powierzchnię TiPurePlus. Gwint mini implantów BEGO ma kształt gwarantujący boczne zagęszczenie kości dla podwyższenia pierwotnej stabilizacji wszczepu. W okolicy szyjki producent zastosował mikrogwint służący lepszemu przenoszeniu sił żucia na wyrostek. Kaseta chirurgiczna służąca do wkręcania implantów BEGO Semados Mini stwarza możliwość przeprowadzenia zabiegu rozszczepienia kości, jeżeli wyrostek zębodołowy w miejscu planowanej implantacji jest zbyt wąski. Obecnie wśród rozwiązań protetycznych producent oferuje system belek, zatrzaski kulkowe w 2 wysokościach oraz pojedyncze łączniki cementowane. Kolejne rozwiązania protetyczne przechodzą badania kliniczne w jednostce rozwojowej firmy BEGO, Z powodu dużego zainteresowania, które przełożyło się na wysoki poziom sprzedaży, firma mogła obniżyć jednostkowy koszt produkcji implantu.

Polecamy skontaktować się z kliniką Stankowscy-Białach, w której wykwalifikowani specjaliści z największą starannością dobierają i wykonują protezy stomatologiczne a także wszelkie rodzaje mostów protetycznych w ramach usług protetyka Poznań. Ponadto są specjalistami w zakresie usług implanty Poznań.

Zalety uniwersalnego systemu CAD/CAM
Technologia CAD/CAM doprowadziła do istotnej rewolucji w pracowniach protetycznych. Liczne profity wynikające ze stosowania nowych materiałowa i technologii będą sprzyjały dalszemu wypieraniu konwencjonalnych technik odlewania przez wprowadzane systemy CAD/CAM. Proces ten zapewnia oczywiste korzyści pracowniom protetycznym, lekarzom klinicystom, a przede wszystkim pacjentom. Zalety stosowania tej technologii i nowego
systemu NobeIProcera w pracowni protetycznej są oczywiste: ekonomiczna i oszczędzająca czas praca z jednym tylko systemem CAD/CAM, wysokiej jakości produkty cechujące się niedoścignioną precyzją, ogromne możliwości wirtualnego projektowania oraz scentralizowanie produkcji. Największą zaletę systemu NobeIProcera stanowi jego elastyczność w warunkach klinicznych. Pozwala sprostać nie tylko wymaganiom konkretnej sytuacji kliniczne j, ale także oczekiwaniom pacjenta. Podstawowe elementy składowe, takie jak: czapeczki, podbudowy i przęsła, gwarantują zawsze maksymalną precyzję, homogenność materiału i stabilność wymiarów. Efekt ten osiągamy w każdym przypadku wykonując: niedrogą podbudowę z metali nieszlachetnych, licowaną materiałem złożonym lub porcelaną; najnowocześniejsze uzupełnienia ceramiczne; komplet konwencjonalnych protez nakładkowych opartych na belce; oparte na implantach uzupełnienia zdejmowane zawierające indywidualnie wytworzone zęby pełnoceramiczne osadzone w materiale kompozytowym w kolorze dziąseł.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *